پودرهاي فلزي نسوز

Refractory Metal Powders

سفارشي سازي و تامين پودرهاي فلزي نسوز براي مصارف تحقيقاتي ، ساخت افزايشي و ساير صنايع:

نايوبيوم
تانتالوم
تنگسن
تنگستن کاربايد
موليبدن
آلياژهاي آنتروپي بالا

Supplying and customizing refractory powders for research, additive manufacturing and other industries:
Niobium
Tungsten
Tungsten carbide
High entropy alloys
Tantalum
Molybdenum

15-53 micron size
customize up tp your request- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-

APPLICATION OF THIS PRODUCT
کاربرد های این محصول

Tungsten Powder

پودر تنگستن

Niobium Powder

پودر نایوبیوم

Tantalum Powder

پودر تانتالوم

Molybdenum Powder

پودر مولیبدن

Tungsten carbide Powder

پودر تنگستن کارباید

MORE INFORMATION
اطلاعات بیشتر

Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text