پرينت سه بعدي ماسه چيست؟

What is Sand SLS 3D Printing

چاپ سه بعدي ماسه
همانطور که از نامش مشخص است ، يک چاپگر سه بعدي ماسه اي SLS از يک محيط کار از مواد شبيه ماسه ، از جمله ماسه سيليس واقعي ، سراميک استفاده مي کند. اين فناوري SLS است که از پودرهاي ماسه در بستر رزين و چاپ لايه به لايه با از يک يا چند ليزر کم مصرف 50-150w و توليد قطعات شن استفاده مي کند.
قطعات ماسه اي بيشتر به عنوان الگوي ريخته گري يا ماهيچه ريخته گري استفاده مي شوند. ساخت قالب هاي ريخته گري پيچيده يا قالب هاي ريخته گري بزرگ بسيار دشوار و گران است ، همچنين فرايند توليد به زمان زيادي نياز دارد، در برخي موارد 2-3 ماه براي ايجاد بلوک موتور خودرو نياز است.
دستگاه هاي SLS پرينت سه بعدي ماسه کارخانه هاي ريختگري کمک مي کند تا در زمان کوتاهي قطعات خود را بسازند و تعداد بيشتري پروزه داشته باشند و نرخ توليد کاخانه خود را افزايش دهند.

Wax/Sand SLS 3D Printing
As the name states, a SLA sand 3D printer uses a working medium of sand-like materials, including actual silica sand, ceramics. The technology is SLS, which uses resin based sand powders to print layer by layer with a low power laser 50-150w and manufacture sand parts.
Sand 3D printed parts mostly using as cast pattern or complex cast core. Manufacturing complex cast cores or big cast pattern are very difficult and expensive, also manufacturing process needs too much time. In some cases 2-3 months to make an engine block.
SLS sand 3D ptinters help casting factories to make their complex part in short time , therefore they can have more projects and increase their production rate.

کاهش زمان ويژگي ها پرينت ماسه:
کاهش هزينه
امکان ساخت ماهيچه هاي پيچيده
امکان يکپارچه سازي قالب
مواد اوليه ارزان
عدم نياز به ساپورت گذاري
قرار گرفتن قطعات مختلف در کنار هم
محفظه ساخت بزرگ
قابليت نرم افزاي و پارمترهاي باز
توانايي بالا در ساخت قطعات پيچيده

APPLICATION OF THIS PRODUCT
کاربرد های این محصول

Cast core

ساخت ماهیچه ریختگری

Big Sand mold

ساخت قالب های ماسه ای بزرگ

Complex Sand mold

ساخت قالب های ماسه ای پچیده

MORE INFORMATION
اطلاعات بیشتر

Cylinder head mold manufacturing

ساخت قالب ریختگری سرسیلندر

Complex sand patterns in low production rate

ساخت قالب ریختگری قطعات بسیار پیده به صورت سری و در تیراژ محدود


Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text