پرينتر سه بعدي فلزي ام ايکس 600

MX-600 Metal 3D printer

پرينتر فلزي ام ايکس 600
اين دستگاه از نوع ليزرکلدينگ صنعتي با سيستم 3 الي 5 محور است که با خصصيات مشابه ام ايکس 1000 ولي با ابعاد کوچکتر است که ويژه فعاليت هاي صنعتي و مناسب براي کاربران حرفه اي و صنايع بزرگ است.
مهمترين ويژگي هاي اين محصول عبارتند از:
قابليت توليد قطعات باکابري خاص، ريمدلينگ، بازسازي و انجام پوشش هاي تخصصي
خصوصيات مکانيکي بسيار عالي در قطعات توليد شده
توانايي کارکردن با پودرهاي فلزي موجود در بازارجهاني
توانايي در توليد قطعات با ساختار پيچيده
توانايي تعمير قطعات

MX-600 Metal 3D printer
DED Machine with DMT & 5-Axis AM CAM
The system is to manufacture small-mid sized products

MX-Standard Features

Enables to repair parts
Highly functional component production, re-modeling, repairing and special coatings
Excellent mechanical properties
Available using commercial metal powders
Enables to manufacture of complex shapes structure
Enables to repair parts

350*600*400 mm Building volume
-100+5/360 degree AC Rotary stage
1000 W Laser
3or5 axis DMT® Motion
A/C, Tilt & Rotation
PC-based Control System Control system
DMT® Closed Loop Feedback Control System
Standard DMT Module 800 (or SDM1200, 1800) Module
2000*2900*2550 mm Demension
6500 kg Machine Weight

APPLICATION OF THIS PRODUCT
کاربرد های این محصول

Repair

تعمیرات

Advance structure manufacturing

ساخت قطعات با ساختارهای پیشرفته

MORE INFORMATION
اطلاعات بیشتر

Multi optic-Cartridge type optic system

قابلیت ویژه در سفارشی سازی سیستم و تغییر سیستم های اپتیکی اس ام دی 800-1200-1800 و انتخاب سیستم بر اساس قطر بیم لیزر مورد نیاز بریا صنعیت مورد نظر که میتواند از قطر 800 الی 1800 میکرومتر متغییر باشد


Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text