پرينتر سه بعدي فلزي ام ايکس 1000

MX-1000 Metal 3D printer

پرينتر فلزي ام ايکس 1000
اين دستگاه از نوع ليزرکلدينگ صنعتي با سيستم 3 الي 5 محور است که ويژه فعاليت هاي صنعتي و مناسب براي کاربران حرفه اي و صنايع بزرگ است.
مهمترين ويژگي هاي اين محصول عبارتند از:
قابليت توليد قطعات باکابري خاص، ريمدلينگ، بازسازي و انجام پوشش هاي تخصصي
خصوصيات مکانيکي بسيار عالي در قطعات توليد شده
توانايي کارکردن با پودرهاي فلزي موجود در بازارجهاني
توانايي در توليد قطعات با ساختار پيچيده
توانايي تعمير قطعات

MX-1000 Metal 3D printer
DED Machine with DMT & 5-Axis AM CAM
The system is to manufacture small-mid sized products

MX-Standard Features

Enables to repair parts Highly functional component production, re-modeling repairing and special coatings
Excellent mechanical properties
Available using commercial metal powders
Enables to manufacture of complex shapes structure
Enables to repair parts

800*100*650 mm Builing volume
max 2000W laser
Ytterbium Fiber laser
-100to+5 degree/360 degree- AC Rotary stage
3to5 Axis - A/C, Tilt & Rotation DMT® Motion
Standard DMT Module 800 or SDM1200, 1800 Module
InssTek CAM Software Software
Atmosphere Controlled System with Chamber Optional
10500kg Machine Weight
2550*4000*3500 mm Demension

APPLICATION OF THIS PRODUCT
کاربرد های این محصول

Automotive

خودرو

Repair

تعمیرات

Remodeling

ریمدلینگ و تغییر در طراحی

Coating

پوشش دهی

Turbomachine

توربوماشین

MORE INFORMATION
اطلاعات بیشتر

Printed corrosion part of engine cylinder head by corrosion-resistant material

درخواست یک شرکت خودرو سازی برای رفع مشکل خوردگی در اثر گاز در قسمت قالب انجام پوشش دهی به صورت بسیار دقیق با استفاده از مواد مقاوم در برابر خوردگی نتایج پروژه وضعیت بسیار خوب در مقابل خوردگی - مقاوم سازی کلیه قطعات دیگر با همین روش - کاهش هزینه و زمان و صرفه جویی اقتصادی برای مشتری

Repairing jet engine part and extending life cycle

تعمیرات موتور هواپیما ترمیم شرود بیرونی قسمت توربین فشار بالای موتور توربوفن با استفاده از اینکونل 718 . در این پروژه ترمیم و پوشش بیرون قطعه با استفاده از پرینت همزمان اینکونل 718 و استلایت 25 انجام شده و وضعیت مناسبی در خصوصیات فیزیکی بدشت آمده و روش تعمیر مورد تایید سازنده موتور قرار گرفته است. نتایج پروژه: وضعیت بسیار خوب خواص مکانیکی - عملکرد برابر و حتی برتر نسبت به قطعه نو- کاهش هزینه و زمان و صرفه جویی اقتصادی برای مشتری نتایج پروژه وضعیت بسیار خوب در مقابل خوردگی - مقاوم سازی کلیه قطعات دیگر با همین روش - کاهش هزینه و زمان و صرفه جویی اقتصادی برای مشتری


Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text