سيستم فيدر پودر CVM

CVM Powder feeder System

سيستم پودر CVM نسل جديد سيستم هاي فيرد پودر سي وس ام (روش رسوبي لرزشي) يکي از پيشرفته ترين روش هاي تغذيه پودر است. نرخ تغذيه پودر در اين سيستم به طور قابل ملاحظه اي ثابت، دائمي و در محدوده وسيعي قابل تنظيم است. اين سيستم مي تواند نرخ تغذيه پودر تيتانيوم را از 0.03 الي 2 گرم در دقيقه تنظيم کند. همچنين سيستم هاي تامين پودر به صورت ثقلي و همراه با جريان گاز در تکنولوژي رسوب نشاني مستقيم انرژي کاربرد دارد. روش رسوبي لرزشي قابليت ترکيب چند فلز به صورت همزمان قابليت تنظيم نرخ تغذيه پودر گرادياني محدوده وسيع تغذيه پودر از 0.03 تا 2 گرم بر دقيقه نرخ تغذيه پودر بسيار پايدار و دقيق

CVM Powder System Next step of powder Feeding system CVM (Clogged Vibration Method) powder feeder is an advanced type of powder feeding system. It has remarkably stable powder feed rate, a semi-permanent lifespan, and a broad feeding rate range. It can feed titanium powder from 0.03g/min to 2g/min with no hardware change. Also, the gravity powder supply method and direct powder supply method with gas is applicable in the DED process. *CVM(Clogged Vibration Method) type powder feeder *Feed multi materials at the same time *Gradually adjustable powder feed rate *Feed rate range 0.03~2 g/min(based on Ti) *Gravity / direct feeding available *Impressively stable powder feed rat

ويژگي ها سيستم CVM
دقت بالا
ترکيب شش نوع پودر فلز
محدوده وسيع تنظيم نرخ تغذيه پودر
0.03 الي 2 گرم بر دقيقه
برنامه پذيري بسيار آسان
قابل اطمينان و پايداري بالا
داراي نرم افزار تخصصي

APPLICATION OF THIS PRODUCT
کاربرد های این محصول

Gradian additive manufacturing

ساخت افزایشی گرادیانی

Bimetal additive manufacturing

ساخت افزایشی بیمتال ها

MORE INFORMATION
اطلاعات بیشتر

Material changing ability during 3D printing

قابلیت بسیار عالی در ترکیب پودرهای فلزی در حین تولید قطعه

SUS316L base and gradually deposited the material to change to Albronze.

تولید گرادیانی آلومینیوم برنز به صورت کاملا تدریجی و پیوسته بر روی استیل 316 ال. تصاویر SEM و EDS نشان میدهند که تولید به صورت کاملا پیوسته و بدون جهش و خلل و فرج انجام شده و در تمم مدت تولید نرخ تولید گرادیانی حفظ شده است


Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text