معرفي تکنولوژي اس اِل ام

SLM technoloy

معرفي تکنولوژي اس اِل ام به عنوان پرکاربردترين روش چاپ سه بعدي فلزي!
تکنولوژي ذوب ليزري انتخابي يا SLM
که با عناوين ذوب ليزر مستقيم فلز (DMLS) يا همجوشي ليزري بستر پودر(LPBF) نيز شناخته مي‌شود يکي از روش هاي ساخت افزايشي فلزات است که بيش از دو دهه در حال توسعه مي باشد. در اين روش ذرات پودر فلز با استفاده از بيم ليزر در محدوده توان 100 الي 800 وات ذوب شده و به هم جوش داده مي شوند و سپس لايه جديد از بستر پودر بر روي آن قرار مي گيرد و مجددا ليزر قسمت هايي که مربوط به مدل سه بعدي است را به هم متصل مي کند. اين پروسه بارها تکرار شده تا در نهايت مدل سه بعدي مورد نظر به صورت يکپارچه در آمده و پودرهاي باقي مانده براي استفاده مجدد جداسازي و نگهداري مي شوند.
مزيت اين روش دقت بالا و توانايي ساخت قطعات بسيار پيجيده فلزي با آلياژهاي پرکاربرد صنعتي است و در بسياري از موارد قطعات توليد شده به عنوان محصول نهايي قابل استفاده هستند

Selective laser melting (SLM), also known as direct metal laser melting (DMLM) or laser powder bed fusion (LPBF), is a rapid prototyping, 3D printing, or additive manufacturing (AM) technique designed to use a high power-density laser to melt and fuse metallic powders together ] To many, SLM is considered to be a subcategory of selective laser sintering (SLS). The SLM process has the ability to fully melt the metal material into a solid three-dimensional part unlike SLS.

The advantage of SLM method is high precision and ability to make complex metal parts with wide range of industrial alloys. In many cases the prototypes can be used as the final product.

توليد ساختارهاي بسيار پيچيده ويژگي هاي تکنولوژي SLM
دقت بالا
توليد چند قطعه متفاوت در کنار هم
قابليت توليد قطعه نهايي
خواص مکانيکي بسيار خوب قطعات
تنوع متريال قال استفاده از جمله
آلياژهاي تيتانويم
آلياژهاي پايه نيکل
انواع استيل
آلياژهاي مس

APPLICATION OF THIS PRODUCT
کاربرد های این محصول

Medical

پزشکی

Dental

دندانپزشکی

Automotive

خودرو

Industrial

کاربردهای صنعتی

Aerospace

هوافضا

Jewelry

جواهر سازی

Energy

انرژی

Art and interior design

هنر و معماری داخلی خودرو

MORE INFORMATION
اطلاعات بیشتر

Metal 3D print of hip implan Ti6Al4Vt

یکی از موارد کاربرد این تکنولوژی در درمان یک بیمار 15 ساله بوده که در ناحیه چپ لگن دارای یک تومور بوده است. تیم پزشکی به دنبال یک راهکار سریع برای این بیمار بوده است. تجهیزات استاندارد و پیش ساخته برای ان جراحی مفید نبوده اند. تیم جراحی به دنبال استفاده از ایپملنت در لگن بیمار بوده است چالش ها: کمبود وقت، بیمار خاص و نبود تجهیزات برای درمان و وزن کم ایمپلنت بودند. این عمل جراحی در سال 2017 کشور کراوسی و با استفاده از دستگاه EOS با موفقیت انجام شد


Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text