تولید قطعه مولتی متریال آلومینیوم برنز به همراه اینکونل 719 با دستگاه ام ایکس لب

Multi-Material (Al Bronze + IN718) test with MX-Lab


چاپگران فلز

تست مولتی متریال آلومینیوم برنز به همراه اینکونل 719 با دستگاه ام ایکس لب
در این تحقیق، یک نمونه قطعه پایه نیکل به همراه آلیاژ پایه مس با استفاده از پرینتر سه بعدی ام ایکس لب تولید شده و و خصوصیات مکانیکی این نمونه مولتی متریل تست شده است.
این نمونه دو آلیازی نیکل و مس به راحتی با استفاده از پرینتر م ایکس لب به تولید رسید.
قطعات ساخته شده با آلیاژ های پایه نیکل برای کاربرد در شرایط سخت مانند هوافضا، تولید انرژی، و صنعت نفت و گاز استفاده می شوند.
با این حال، هدایت حرارتی آن کم است و کاربرد آلیاژهای مبتنی بر نیکل را در موارد با شار حرارتی بالا را محدود می‌کند.
اتصال یک آلیاژ با شار حرارتی بالاتر می تواند این محدودیت را برای سازگاری با شرایط حساس به دما بهبود بخشد.

نمونه ها پس از ماشین کاری تحت آزمایش کشش بر اساس ASTM E8 قرار گرفتند. در نتیجه آزمایش کشش برای نمونه ها، هیچ شکستی در رابط اتصال رخ نداد. شکستگی در قسمت Al Bronze به دلیل استحکام کششی کمتر Al Bronze نسبت به IN718 رخ داده است.


چاپگران فلز

In this case study, a multi-material sample of Ni-based alloy and Copper-based alloy was manufactured by 3D printing (MX-Lab), and mechanical properties were tested to confirm the possibility of using multi-material of both materials.
Al Bronze + IN718 multi-material specimens could be easily manufactured using the MX-Lab.

Ni-based alloy is widely used in extreme environments such as aerospace, power generation, and the oil & gas industry.
However, the restricted thermal conductivity constrains the application of Ni-based alloys in high heat flux cases.
The joining of materials with high thermal conductivity such as copper alloy to Ni-based alloys can improve upon this limitation to adapt for temperature-sensitive requirements.

The specimens were subjected to a tensile test according to ASTM E8 after machining.
As a result of the tensile test for specimens, no fracture occurred at the bonding interface.
The fracture was occurred in the Al Bronze part because of the lower tensile strength of Al Bronze than IN718.

Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text