پرینت سه بعدی کامپوزیت های پیوسته 17 میلیون دلار از بودجه سری A را به خود اختصاص داد.

Continuous Composites raises $17m in Series A funding


چاپگران فلز

CF3D یک فناوری منحصر به فرد است که فیبرهای تقویت کننده را به صورت پیوسته به یک نازل چاپ سه بعدی وارد میکند.می کند ، مه در آن نازل با ماده ماتریس فتوپلیمر اشباع می شود. سپس با خروج از سر نازل، در جای مورد نظر پرینت می شود. نشان داده شده است که این فناوری بر روی بازوهای رباتیک صنعتی نصب شده است که قادر به چاپ مواد سه بعدی در هوا هستند. این شرکت علاوه بر چاپ سه بعدی با مواد متنوع ، می تواند لوازم الکترونیکی و سایر موارد کاربردی را نیز هنگام ساخت به داخل قطعه چاپ کند. این تکنولوزی به افزایش فعالیت در حوزه کامپوزیت پیوسته در نیروی هوایی ایالات متحده منجر شده است.


چاپگران فلز

CF3D is a unique technology that feeds continuous reinforcement fibers into a 3D printing head, where it is saturated with a photopolymer matrix material. As it exits the printhead, it is cured in place. The technology has been shown mounted to industrial robotic arms capable of 3D printing materials in mid-air. In addition to 3D printing with a variety of materials, the company is able to embed electronics and other functional items into the prints as they are built. This has fueled Continuous Composites’ work with the U.S. Air Force.

Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text