Design And Manufacturing Of Industrial Pars

تمامی تصاویر این قسمت از اینتر نت و سایت airplanepicture.net برگرفته شده است Source of photos : Internet and airplanepicture.net

طراحی و ساخت انواع قطعات صنعتی

شرکت چاپگران فلز نوین ایرانیان با اتکا به تجربه و تخصص خود و همچنین با دسترسی به جدیدترین روش های تولید قطعات، آماده ارائه خدمات مهندسی با هدف طراحی، تحلیل و ساخت انواع قطعات پیچیده بوده و علاقمند به همکاری در زمینه های طراحی و بهینه سازی توربین گازی، نازل های سوخت، دهانه ورودی توربین های زمینی و هوایی، مبدل های حرارتی بسیار خاص، تحلیل های سیالاتی و ارتعاشاتی بر روی سیستم های پیچیده می باشد.